INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Skapa rapport


Öppna statistikdelen genom Skapa rapport och välj Osa-kartläggning. 

För OSA-kartläggning finns två olika rapporter:

 • OSA-kartläggning med indextabeller.

 • Detaljresultat med spridningsdiagram för varje enskild fråga.

  Valet av rapport gör du efter bearbetningen av statistiken.

Välj organisation


 1. Klicka på knappen Välj organisation. Här kan du söka på alla era organisationer.

 2. Skriv in hela eller del av namnet på organisationen som ska ingå i rapporten och klicka sök. Alla topp och underorganisationer som matchar sökningen listas nu i rutan.

 3. Bocka i kryssrutan för den topp- och/eller underorganisationen/er som ska ingå i rapporten.

 4. Klicka på Välj och stängAnge datumintervall

  

För att säkerställa att rätt deltagare inkluderas i statistikurvalet är det obligatoriskt att skriva in datumintervall för när testerna genomfördes. Datumintervallet behöver inte vara exakt på dagen som testerna genomfördes utan kan med fördel vara större, te x en månad åt vardera håll, så att du säkert får med alla aktuella tester.  

Förvalt är det senaste testet som genomfördes inom datumintervallet. 
Välj vilka nivåer som ska visas i indextabellen på fliken OSA Organisation


På fliken Osa-organisationer väljer du vilka delar från organisationen som ska visas i indextabellen. 

 • Klicka ur bocken för Alla organisationer för att "nollställa" urvalet
 • Välj de nivåer som du vill ska visas i indextabellen. 
 • Varje kryssruta innebär en egen kolumn i indextabellen. 
 • Topporganisationen ger index för hela organisationen (inklusive alla underorganisationer)
  Observera att om du vill ha med Topporganisationen i indextabellen så måste du välja att inkludera både topp och samtliga undernivåer när du väljer organisation på första fliken Välj organisation.

I exemplet nedan har vi valt Topporganisation och 3 av underorganisationerna som ligger direkt under topporganisationen. Det ger oss index på följande

 1. Hela organisationen Framtidsuniversitetet inklusive samtliga undernivåer
 2. Undernivå 1 Hälsa och sjukvård inklusive de tre underorganisationerna på undernivå 2
 3. Undernivå 1 Informations teknologi inklusive de två underorganisationerna på undernivå 2
 4. Undernivå 1 Innovation och hållbarhet inklusive de tre underorganisationerna på undernivå 2

 

  


Bearbeta statistik och ta fram rapport

 1. Klicka på ikonen Bearbeta. 
 2. När statistikbearbetningen är klar kommer du automatiskt till fliken Inkluderade deltagare. Här listas alla deltagare som har ett test som är inkluderat i urvalet. 
 3. Klicka på Visa rapport och väj vilken typ av rapport du vill öppna. 

 

 

Grupprapporter 

OSA-kartläggning

Rapporten innehåller:

 • Beskrivning av syfte och innehåll.
 • Indextabell som visar resultatet i förhållande till referensdata. 
  1. Grönt är bättre än referensgruppen. 
  2. Rött är sämre än referensgruppen.
  3. Grått är likvärdigt med referensgruppen.
 • Indextabell som listar de topp fem områden som är Hållbara (gröna) och de topp fem områden som är riskfaktorer.
 • Sidor för att skriva sammanfattning, rekommendationer och schema för planering av vidare insatser.

  

 

Detaljresultat

Resultatet av frågorna redovisas per område (skala). En diagramsida visa resultatet av samtliga frågor inom det området, t ex Kvantitativa krav. 

 • Grönt är bättre än referensgruppen. 
 • Rött är sämre än referensgruppen.
 • Grått är likvärdigt med referensgruppen.