Statistik OSA-kartläggning – Ett urval


Ett urval används för att se ett nuläge för en grupp. För att komma till statistikdelen i Plustoo klickar du på ikonen Skapa rapport och väljer Osa-kartläggning.


 

För OSA-kartläggning finns två olika rapporter:

 • OSA-kartläggning med indextabeller.
 • Detaljresultat med spridningsdiagram för varje enskild fråga.

Välj organisation/grupp

 1. Klicka på knappen Organisation på fliken Kriterier.
 2. Skriv in namnet på organisationen/gruppen i sökfältet i Pop-up fönstret Organisationer och klicka Sök. Det kan ibland räcka med en del av namnet.
 3. Klicka i kryssrutan för den organisation/underorganisationer som ska ingå i statistikurvalet.
 4. Klicka stäng.


Sätt datumintervallet för när undersökningen genomfördes på fliken Testnr/-datum

 1. Fyll i datumintervallet.
 2. Välj Testnummer inom testdatum.


Välj vilka nivåer som ska visas i indextabellen på fliken OSA Organisation

I exemplet nedan har vi valt Topporganisationen (organisationen som helhet) och de fyra underorganisationer som ligger direkt under Topporganisationen. Observera att om du vill ha med Topporganisationen i indextabellen så måste du välja att inkludera både topp och samtliga undernivåer när du väljer organisation. 


 

  

Förvalt är samtliga nivåer för den valda organisationen. Varje ifylld kryssruta innebär en kolumn i indextabellen.

För större organisationer med många underorganisationer i flera nivåer måste du manuellt välja vilka nivåer som ska ingå i indextabellen. Lättast är då att göra på följande sätt:

 1. Klicka ur bocken för Organisation längst upp i den grå listen.
 2. Samtliga kryssrutor blir nu tomma.
 3. Klicka i kryssrutorna för de nivåer som ska ingå i indextabellen.


Bearbeta statistik och ta fram rapport

 1. Klicka på ikonen Bearbeta. 
 2. När statistikbearbetningen är klar kommer du automatiskt till fliken Resultat. Här listas alla deltagare som har ett test som är inkluderat i urvalet. 
 3. Klicka på Visa rapport och väj vilken typ av rapport du vill öppna. 

 

 

Grupprapporter 

OSA-kartläggning

Rapporten innehåller:

 • Beskrivning av syfte och innehåll.
 • Indextabell som visar resultatet i förhållande till referensdata. 
  1. Grönt är bättre än referensgruppen. 
  2. Rött är sämre än referensgruppen.
  3. Grått är likvärdigt med referensgruppen.
 • Indextabell som listar de topp fem områden som är Hållbara (gröna) och de topp fem områden som är riskfaktorer.
 • Sidor för att skriva sammanfattning, rekommendationer och schema för planering av vidare insatser.

  

 

Detaljresultat

Resultatet av frågorna redovisas per område (skala). En diagramsida visa resultatet av samtliga frågor inom det området, t ex Kvantitativa krav. 

 • Grönt är bättre än referensgruppen. 
 • Rött är sämre än referensgruppen.
 • Grått är likvärdigt med referensgruppen.