OSA-kartläggning

Beskrivning - OSA-kartläggning
Tjänstebeskrivning - OSA-kartläggning Texten finns även i wordfil längst ner på sidan. Ger en heltäckande bild av den organisatoriska och sociala ar...
Fre, 4 feb., 2022 vid 12:51 E.M.
Genomförande - OSA-kartläggning
Här ges tips om hur genomförandet av en OSA-kartläggning kan gå till. Arbetet med OSA-kartläggningen kan läggas upp som en process i fem steg: Steg ...
Fre, 4 feb., 2022 vid 12:51 E.M.
Statistik och grupprapport - OSA-kartläggning
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Skapa rapport För OSA-kartläggning finns två olika rapporter OSA-kartläggning med indextabeller Välj organisation Ange datumin...
Tors, 9 nov., 2023 vid 10:16 F.M.