Vi rekommenderar att du alltid använder webbläsaren Google Chrome när du arbetar i plustoo.com


I första hand rekommenderar vi att du arbetar med Organisationer via vänstermenyn.

 

Men du kan även arbeta med Organisationer inne från Enkätlänken.

Översikt 

 1. Organisation. Klicka i menyraden för att sortera i bokstavsordning stigande eller fallande.
  1. a) Pil framåt = Underorganisationer finns. Klicka på pilen för att visa Underorganisationerna.
  2. b) Pil nedåt = Underorganisationerna visas. Klicka på pilen för att fälla ihop trädet och dölja Underorganisationerna.
 2. Sök organisation. Du kan söka på både Topp- och Underorganisation. 
 3. Nivå. Visar vilken nivå i trädet som aktuell organisation finns på. Inom parentes visas totalt antal nivåer under aktuell Topporganisation.
 4. Bransch. Klicka i menyraden för att sortera i bokstavsordning stigande eller fallande.
 5. Fäller ut/ihop vald organisation.
Lägg till Ny topporganisation

 1. Klicka på knappen Ny topporganisation.
 2. Skriv in namnet på den nya Topporganisationen i fältet högst upp.
 3. Välj Bransch. Observera att du måste gå ned minst ett steg i branschträdet.
  1. a) Sök bransch via sökfunktionen (rekommenderas).
  2. b) Fäll ut trädet och välj direkt i listan. 
 4. Klicka Spara
Lägg till Underorganisation

 1. Klicka på den Organisation du önskar lägga till Underorganisationer till.
 2. Skriv in namnet på Underorganisationen och klicka Lägg till.
 3. Den nyss tillagda Underorganisationen listas under Nya underorganisationer. Du kan lägga till obegränsat antal Underorganisationer. Observera att samtliga tillagda underorganisationer hamnar på samma nivå i trädet. Vill du skapa en Underorganisation längre ned i trädet behöver du först öppna den Underorganisation du vill skapa fler Underorganisationer under.
 4. Klicka Spara.
Redigera organisation

Klicka på önskad Topp- eller Underorganisation så den fälls ut. Genomför önskade ändringar och klicka sedan Spara. Se gärna mer i bilderna ovan.
Radera organisation

Klicka på önskad Topp- eller Underorganisation så den fälls ut. Klicka på Radera längst ned till höger och bekräfta raderingen. Observera att en raderad organisation INTE går att återställa. Se gärna mer i bilderna ovan.