GUIDEN UPPDATERAS INOM KORT....

Logga in på plustoo.com

Via webbläsaren

 1. Använd Google Chrome och gå till https://www.plustoo.com 
 2. Logga in med ditt personnummer och mobila BankID. 
 3. Välj din Kund och Databas. Klicka på OK.  Om du även arbetar som samarbetspartner till en annan företagshälsa, var uppmärksam på att du loggar in i din egen kunds databas.


Från programvaran Plustoo

 1. Logga in i programvaran Plustoo med personnummer och mobilt BankID.
 2. Klicka på ”boken” i det övre vänstra hörnet och välj ”Logga in på plustoo.com”. Om du även arbetar som samarbetspartner till en annan företagshälsa, var uppmärksam på att du är inloggad i din egen databas innan du loggar in på Plustoo.com
Välj enkätlänk

Klicka på Enkätlänk i vänstermenyn för att se och beställa enkätlänkar. Om du inte ser den svarta vänstermarginalen, gör ditt webbfönster större, eller klicka på hamburgermenyn i övre vänstra hörnet för att visa den.
Översikt generella enkätlänkar

I kolumnen Tjänst visas alla generella enkätlänkar som ingår utan kostnad i ert abonnemang.


I kolumnen Länk ser ni status för respektive enkätlänk:

 • Länknamn = Enkätlänken är aktiv och ni kan ge länken till era deltagare.
 • Beställd = Ni har beställt enkätlänken men vi på HPI har ännu inte aktiverat den.
 • Ej beställd = Ni har skapat en enkätlänk men ännu inte beställt den.

Klicka på Kopiera länk i kolumnen Kopiera länk för att kopiera länken till urklipp. Klistra sedan in den i ert mejl till deltagarna, till intranätet mm. Endast en enkätlänk kan vara kopierad till urklipp åt gången.


Kolumnen Senast ändrad visar när ni beställde eller gjorde ändringar i enkätlänken.
Se era generella enkätlänkar

Du kan öppna samtliga era generella enkätlänkar för att se vilka texter, språk och inloggningssätt ni har för respektive enkätlänk. Du öppnar respektive enkätlänk genom att klicka på Tjänstenamnet i tabellen ovan.


Klicka på respektive Förhandsgranska text för att se era texter i rätt formatering som de visas för deltagaren. För att se de engelska eller norska texterna, välj Engelska eller Norska och klicka sedan på ”Förhandsgranska text”.
Beställ generell enkätlänk

Klicka på knappen Beställ generell enkätlänk. En ny sida visas där du anpassar enkätlänken innan beställning.

 


Tjänst 

Välj för vilken tjänst du vill beställa en generell enkätlänk. Gråmarkerade tjänster visar vilka generella enkätlänkar som ni redan har. Det är endast möjligt att ha en generell enkätlänk per tjänst.

 


Språk

SPRÅK FÖR INTRO, SAMTYCKE OCH MEDDELANDE

Välj vilka språk som texterna för Intro, Samtycke och Meddelande, samt frågorna i enkäten ska visas på (ruta 1). HPI’s textmallar läggs automatiskt till för de språk du väljer. Önskar du lägga till/ändra något i HPI’s textmallar, kom ihåg att göra samma tillägg/ändringar på alla språk du väljer att visa texterna på. Detta för att deltagaren ska få korrekt information oavsett vilket språk hen väljer att läsa texterna på.SPRÅK FÖR INLOGGNINGSSIDAN

Välj vilket språk som inloggningssidan ska visas på (ruta 2). Deltagaren kan självklart byta språk om hen önskar.
Texter

HPIs textmallar läggs automatiskt till för alla språk som du valt. Om du lägger till/ändrar något i texterna, tänk på att:

 • Observerar att de texter som är i beställningen är de texter som visas för deltagaren. Vi på HPI varken korrekturläser eller kontrollerar formateringen av texterna.

 • Önskar du lägga till/ändra något i texterna, kom ihåg att göra samma tillägg/ändringar på alla språk du valt att visa texterna på. Detta för att deltagaren ska få korrekt information oavsett vilket språk hen väljer att läsa texterna på.

 • Om du bara vill göra mindre justeringar av texterna rekommenderar vi dig att ändra direkt i respektive text (istället för att klippa och klistra från till exempel ett word-dokument). Punktlistor, fet stil, radbrytning, webblänkar mm tappar ofta sin formatering när de klistras in på plustoo.com

 • Klicka alltid på Förhandsgranska text för att se hur texten kommer visas för deltagaren. På så sätt säkerställer du att texterna kommer visas för deltagarna som du önskar.


INTRO

Introtexten visas direkt när deltagaren loggat in på enkäten och handlar främst om vad hen ska tänka på när hen besvarar frågorna och behöver sällan anpassas.


SAMTYCKE

Samtycket beskriver insamlingen och lagringen av deltagarens uppgifter. Deltagaren måste godkänna samtycket för att komma vidare till frågorna. Vi rekommenderar att ni lägger till ert företagsnamn, organisationsnummer och adress OVANFÖR vår textmall på alla språk du valt att visa texterna på. Tänk på att Förhandsgranska texten för samtliga språk du valt att visa texterna på.


MEDDELANDE FRÅN DIN FÖRETAGSHÄLSA

Meddelandetexten visas för deltagaren när hen skickat in sina svar och används främst för att informera deltagaren om vad som händer i nästa steg. Meddelandet visas även på deltagarnas hälsokonto.

 • Hälsoscreening och Hälsoscreening med Arbetsplatsprofil har fyra olika meddelandetexter. Vilken text som visas för deltagaren bestäms av vilken Frisk-/ Riskgrupp deltagaren placeras i baserat på hens svar. Vi rekommenderar att ni lägger till ert erbjudande samt kontaktuppgifter EFTER de texter som automatiskt visas för samtliga språk som du valt att visa texterna på. Tänk på att Förhandsgranska alla texter.


 • Hälsoprofil och Hälsoprofil med Arbetsplatsprofil har samma text för alla deltagare, och denna text behöver sällan anpassas.Tillgång till enkäten

Välj på vilka sätt deltagarna ska kunna logga in till enkäten. Vi rekommenderar att ni endast väljer BankID och Personnummer. Väljer ni Födelsedatum och kön kommer en NY deltagare alltid att skapas i Plustoo, även om deltagaren redan finns i er databas med personnummer eller födelsedatum och kön. 
Beställ

SPARA OCH BESTÄLL

För att beställa enkätlänken, klicka på Spara och beställ. En sammanfattning visas och du måste godkänna de allmänna villkoren för enkätlänkar innan beställningen kan skickas till oss. När HPI aktiverat enkätlänken får du en bekräftelse via mejl.


SPARA

Om du påbörjat en beställning men inte har möjlighet att slutföra den kan du klicka Spara. Enkätlänken markeras som ”Ej beställd” i listan och du kan fortsätta beställningen vid ett senare tillfälle.