Efter att deltagaren har besvarat en enkät via todaytoo.se får hen se sitt resultat direkt. Från resultatsidan får deltagaren själv välja om hen vill spara resultatet till sitt hälsokonto. Om deltagaren inte har ett hälsokonto sedan tidigare kan hen skapa ett direkt från resultatsidan. 


Observera att när ni träffar deltagaren som själv skapat sitt Hälsokonto direkt efter besvarad enkät så har dessa redan ett Hälsokonto. Alla tillägg och ändringar, t ex mätvärden, konditionstest, anteckningar mm ni gör sparas automatiskt på deltagarens Hälsokonto så snart ni klickar Spara i Plustoo.


Deltagaren får inget nytt mejl om att ett test lagts till/ett nytt Hälsokonto skapats då testet redan finns på deltagarens Hälsokonto. Deltagaren når sitt hälsokonto på www.todaytoo.se


Deltagarens resultatsida efter besvarad enkät

  1. Bekräftelse att svaren har sparats.
  2. Erbjudande att skapa hälsokonto eller spara resultat till ett befintligt hälsokonto.
  3. Spegling av startsidan på hälsokontot- standardiserad text från HPI (beror på tjänst).
  4. Spegling av startsidan på hälsokontot- Meddelande från er (den text ni valt på enkätlänken).
  5. Spegling av resultatsidan på hälsokontot