Beställning av abonnemang och volym görs via vår hemsida: 

https://www.hpihealth.se/support/bestallning/bestallning-av-plustoo-abonnemang/


För att arbeta med våra metoder behöver du abonnemang i Plustoo samt volym för den/de metoder du önskar använda.


Abonnemang i Plustoo

Vi erbjuder två olika abonnemang. 

  • Premium som ger dig möjlighet att arbeta med samtliga våra metoder, eller 
  • Bas som ger dig möjlighet att arbeta med en av våra metoder.

AbonnemangPris
Premium - samtliga metoder nedan3 800 kr
  
Bas - Hälsoprofilbedömning (HPB)3 600 kr
Bas - HPI Konditionstest på cykel (KPC)2 700 kr
Bas - HPI Hälsoscreening (HS)2 700 kr
Bas - HPI Arbetsplatsprofil (APP)2 700 kr
Bas - HPI Blodprofil (BLP)2 700 kr
Bas - AUDIT2 700 kr


Priserna avser abonnemangskostnaden per användare och år.

 


Volym i Plustoo


Volym köps på förhand för de metoder du önskar använda. Volympriset per styck baseras på hur många som beställs vid samma tillfälle. 
Minsta volymbeställning är 50 st. Volym som inte har förbrukats när abonnemangstiden är slut går över på nästkommande abonnemangsperiod. Se prislista för respektive metod nedan.MetodBeställning av 50 - 99 st Beställning av 100 - 499 st Beställning av 500 st eller fler
Hälsoprofilbedömning (HPB)69 kr/st 67 kr/st 65 kr/st
HPI Konditionstest på cykel (KPC)37 kr/st 35 kr/st 33 kr/st
HPI Arbetsplatsprofil (APP)59 kr/st 57 kr/st 55 kr/st
HPI Blodprofil (BLP)25 kr/st 23 kr/st 21 kr/st
AUDIT25 kr/st
 23 kr/st 21 kr/st25% moms tillkommer på samtliga priser.