I e-learningen kan du enkelt hoppa mellan olika sidor i en kurs samt få en överblick över vart du är i kursen samt hur mycket som återstår. 


Observera att det ENDAST i kursen ”Grundläggande Fysiologi” är möjligt att hoppa framåt utan att först markerat tidigare sidor som genomförda.  För övriga kurser måste du alltså läsa sidorna i turordning, och kan INTE hoppa framåt i kursen utan att först genomfört tidigare sidor. Du kan däremot i alla kurser alltid gå tillbaka till redan genomförda sidor.
Navigeringen sker via den svarta menylisten högst upp på varje sida. 


För muspekaren över aktuell rubrik, så visas en rullgardinmeny.


Högst upp ser du hur långt du nått i kursen i form av en grön procentstapel.


Nedanför visas en lista på alla sidor i kursen. 

  • Fetmarkerad text visar vilken sida du är på just nu. 
  • De gröna bockarna till höger om sidorna visar vilka sidor som är markerade som genomförda.
  • Genom att klicka på en annan sida kan du gå direkt dit. 
  • Om kursen innehåller många sidor kan du använda listen längst till höger för att scrolla nedåt i listan.


Om du endast vill förflytta dig en eller ett fåtal sidor kan du även använda pilarna till höger resp vänster om rubriken i menylisten.


Observera att det ENDAST i kursen ”Grundläggande Fysiologi” är möjligt att hoppa framåt utan att först markerat tidigare sidor som genomförda.  För övriga kurser måste du alltså läsa sidorna i turordning, och kan INTE hoppa framåt i kursen utan att först genomfört tidigare sidor. Du kan däremot i alla kurser alltid gå tillbaka till redan genomförda sidor.