Medicinska kontroller - Dykeriarbete

Beskrivning - Dykeriarbete
  INNEHÅLLSFÖRTECKNING Syfte Bakgrund  Vägledning för företagshälsan Syfte Syftet med föreskriften Medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 20...
Mån, 16 Maj, 2022 at 2:23 E.M.
Uppdragsplanering - Dykeriarbete
Förslag på utgångspunkter i dialogen med kund och vid planering av medicinska kontroller:  Uppdragsdialog Planering och administration Sammanställnin...
Mån, 16 Maj, 2022 at 2:33 E.M.
Genomförande - Dykeriarbete
  INNEHÅLLSFÖRTECKNING Genomförande medicinsk kontroll Vid ankomst Besök företagssköterska Besök företagsläkare Efter besöket Förslag på kvalitetsin...
Tis, 17 Maj, 2022 at 10:21 F.M.
Läkarstöd bedömning - Dykeriarbete
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förutsättningar för en bra medicinsk kontroll Vad läkarundersökningen ska innehålla Mätningar och undersökningsresultat Bedömnin...
Mån, 16 Maj, 2022 at 2:46 E.M.