Frågeområden och frågekategorier:


Hälsobesvär

Hälsobesvär

Om du bortser från kortvariga besvär i samband med förkylning, har du de senaste 12 månaderna haft besvär av:

 • Kliande, rinnande eller svullna ögon 
 • Uppträder besvären i samband med att du utför arbete med kemiska produkter
 • Är besvären nytillkomna sedan du blev anställd hos din nuvarande arbetsgivare?

 • Rinnsnuva 
 • Uppträder besvären i samband med att du utför arbete med kemiska produkter? 
 • Är besvären nytillkomna sedan du blev anställd hos din nuvarande arbetsgivare?
   
 • Nästäppa 
 • Uppträder besvären i samband med att du utför arbete med kemiska produkter? 
 • Är besvären nytillkomna sedan du blev anställd hos din nuvarande arbetsgivare?

 • Nysningar och/eller näsklåda 
 • Uppträder besvären i samband med att du utför arbete med kemiska produkter? 
 • Är besvären nytillkomna sedan du blev anställd hos din nuvarande arbetsgivare?
   
 • Näsblod 
 • Uppträder besvären i samband med att du utför arbete med kemiska produkter?
 • Är besvären nytillkomna sedan du blev anställd hos din nuvarande arbetsgivare?
   
 • Sveda och torrhet i svalget 
 • Uppträder besvären i samband med att du utför arbete med kemiska produkter? 
 • Är besvären nytillkomna sedan du blev anställd hos din nuvarande arbetsgivare?

 • Nattlig hosta 
 • Uppträder besvären i samband med att du utför arbete med kemiska produkter? 
 • Är besvären nytillkomna sedan du blev anställd hos din nuvarande arbetsgivare?

 • Pip, andfåddhet och/eller tryckkänsla i bröstet? 
 • Uppträder besvären i samband med att du utför arbete med kemiska produkter?
 • Är besvären nytillkomna sedan du blev anställd hos din nuvarande arbetsgivare?

 

Pip, Andfåddhet

 • Får du anfall av pip, onormal andfåddhet och/eller tryckkänsla när du utsätts för:
 • Kroppsansträngning (ex andnöd vid gång i uppförsbacke i normal takt)
 • Kyla
 • Starka dofter (parfym, tobaksrök, lösningsmedel etc)
 • Rök eller spray
 • Svår rethosta
 • Har du någon gång vaknat upp på grund av andnöd?

 

Hudbesvär

Beskriv ditt hälsotillstånd i vuxen ålder (efter 15 års ålder):

 • Jag har eksem...
 • Jag har andra hudsjukdomar...

 

Allergi

Beskriv ditt hälsotillstånd i vuxen ålder (efter 15 års ålder):

 • Jag har allergiska besvär...
 • Vad är du allergisk mot?
 • Pollen
 • Pälsdjur
 • Födoämnen
 • Kvalster
 • Annat: 

 

Levnadsvanor och hälsa

Tobak

 • Jag röker…
 • Jag använder e-cigaretter eller andra elektroniska rökprodukter med nikotin…
 • Jag snusar…

 

Sjukdom

Luftvägar

 • Jag har diagnostiserad astma...
 • Jag har kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), kronisk luftrörskatarr, emfysem...
 • Jag har en annan luftvägs- eller lungsjukdom...

 

Besvär före 15 års ålder

Före 15 års ålder hade jag besvär med ...

 • Astma
 • Pollen- eller pälsdjursallergi
 • Eksem

 

Medicin

 • Jag använder medicin regelbundet