Medicinska kontroller - Allergiframkallande kemiska produkter

Beskrivning - Allergiframkallande kemiska produkter
  INNEHÅLLSFÖRTECKNING Syfte Bakgrund  Förekomst Hälsoeffekter Sammanställning av föreskrift och vägledning Föreskrifter om anordnandet av medicin...
Tis, 2 aug., 2022 vid 10:11 F.M.
Uppdragsplanering - Allergiframkallande kemiska produkter
Förslag på utgångspunkter i dialogen med kund och vid planering av medicinska kontroller:  Uppdragsdialog Planering och administration Anordnandet oc...
Fre, 12 aug., 2022 vid 2:04 E.M.
Genomförande - Allergiframkallande kemiska produkter
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Genomförande medicinsk kontroll  Checklistor Vid ankomst Besök företagssköterska Besök företagsläkare Efter besöket Kvalitets...
Ons, 3 aug., 2022 vid 2:01 E.M.
Läkarstöd bedömning - Allergiframkallande kemiska produkter
  INNEHÅLLSFÖRTECKNING Syfte, bakgrund och beskrivning (öppnas i ny flik) Vad läkarundersökningen ska innehålla Enligt AFS 2019:3 bilaga 5  Förutsätt...
Ons, 23 nov., 2022 vid 9:27 F.M.
Frågor i Hälsodeklarationen - Allergiframkallande kemiska produkter
Frågeområden och frågekategorier: Hälsobesvär Hälsobesvär Pip, Andfåddhet Hudbesvär Allergi Levnadsvanor och hälsa Tobak Sjukdom Luftvägar Be...
Tis, 1 nov., 2022 vid 12:42 E.M.