Medicinska kontroller - Allergiframkallande kemiska produkter

Allergiframkallande kemiska produkter - Beskrivning
  INNEHÅLLSFÖRTECKNING Syfte Bakgrund  Förekomst Hälsoeffekter Sammanställning av föreskrift och vägledning Föreskrifter om anordnandet av medicin...
Tis, 5 dec., 2023 vid 11:29 F.M.
Allergiframkallande kemiska produkter - Uppdragsplanering
Förslag på utgångspunkter i dialogen med kund vid planering av medicinska kontroller: Uppdragsdialog Planering och administration Uppdragsdial...
Tors, 25 jan., 2024 vid 12:24 E.M.
Allergiframkallande kemiska produkter - Genomförande
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Genomförande medicinsk kontroll  Checklistor Vid ankomst Besök företagssköterska Besök företagsläkare Efter besöket Kvalitets...
Ons, 6 dec., 2023 vid 4:35 E.M.
Allergiframkallande kemiska produkter - Läkarstöd bedömning
  INNEHÅLLSFÖRTECKNING Syfte, bakgrund och beskrivning (öppnas i ny flik) Vad läkarundersökningen ska innehålla Enligt AFS 2019:3 bilaga 5  Förutsättn...
Tis, 5 dec., 2023 vid 11:31 F.M.
Allergiframkallande kemiska produkter - Återkoppling och grupprapport
I denna guide får du förslag på hur du kan återkoppla tillsammans med grupprapport. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Återkoppling från den medicinska kontrollen ...
Ons, 6 dec., 2023 vid 4:38 E.M.
Allergiframkallande kemiska produkter - Frågor i Hälsodeklarationen
Frågeområden och frågekategorier: Hälsobesvär Hälsobesvär Pip, Andfåddhet Hudbesvär Allergi Levnadsvanor och hälsa Tobak Sjukdom Luftvägar Be...
Ons, 6 dec., 2023 vid 4:36 E.M.