INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 


Syfte

Syftet med föreskriften Medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2019:3 är enligt  att minska risken för ohälsa relaterad till arbetet genom medicinska kontroller som

  1. visar om arbetstagarens hälsotillstånd medger en viss typ av arbete,
  2. ger möjlighet att tidigt upptäcka tecken på ohälsa som beror på expone­ring, och
  3. ger underlag för åtgärder på arbetsplatsen.


Som stöd för företagshälsan att utföra en medicinsk kontroll som lever upp till syftet innehåller HPI:s tjänst en hälsodeklaration (för att undersöka deltagarens bild av sitt hälsotillstånd, aktuella besvär och sin arbetsmiljö), stöd för den kliniska undersökningen samt automatgenererade och redigerbara råd till deltagare och arbetsgivare.


Bakgrund och förekomst

För bakgrund och förekomst hänvisas till ”Företagshälsans guide för riskbedömning och medicinsk kontroll vid handintensivt arbete”, som har utarbetats av experter vid Arbets- och miljömedicinska klinikerna i Uppsala och Syd, i samverkan med Sveriges Företagshälsor. (Klicka på bilden nedan för att komma till guiden)