Förslag på utgångspunkter i dialogen med kund vid planering av medicinska kontroller:
Uppdragsdialog

 • Arbetsgivarens eventuella tidigare erfarenheter från medicinska kontroller.
 • Arbetsgivarens syfte med kontrollen.
 • Beskriv föreskriftens syfte med medicinska kontroller, i förhållande till deltagaren (förhindra ohälsa och hitta tidiga tecken på sådan) respektive arbetsgivaren (del i det systematiska arbetsmiljöarbetet). Beskriv hur ev andra syften arbetsgivaren har kan uppfyllas.
 • Eftersök hur riskbedömningen gjorts och avgränsningen av vilka som ska delta och inte.
 • Informera arbetsgivarens om dess skyldigheter gällande anordnande och hur ni som expertresurs bistår i det (att beställning av tjänsten innefattar att sambandsbedömning och återkoppling på individ- och gruppnivå, se Anordnandet och återkoppling enligt föreskriften).
 • Beskriv vilka råd som kan komma att ges till individen (t ex förändringar i levnadsvanor) och huruvida arbetsgivaren har intresse att stötta i sådan beteendeförändring. 
 • Beskriv syftet med gruppstatistik (dokumentation) och att för att den ska bli rätt behöver man göra organisationsträdet rätt från början.
 • Beskriv vilka råd som kan komma att ges till arbetsgivaren efter kontrollen.
 • Beskriv hälsokonto och arbetsgivarkonto. Läs mer om arbetsgivarkontot här. 


Planering och administration

 • Planera hur grupprapporten ska vara uppbyggd tillsammans med arbetsgivaren – Hur denne vill följa upp statistik. Detta påverkar hur ni bygger organisationsstrukturen med toppnivå och med eventuella avdelningar (nivåer)
    
 • Beställ anpassad enkätlänk i plustoo.com 
  • Välj organisation och säkerställ rätt organisationsstruktur. 
  • Välj arbetsgivarkonto (för att skapa koppling till arbetsgivarkontot)
     
 • Planera internt gällande prissättning, tidsåtgång och bokningar utifrån det aktuella syftet.
 • Planera vilken läkare och sköterska som ska genomföra kontrollerna och att kännedom finns om deltagarnas arbetsförhållanden.
 • Ge gärna deltagaren en bokningstid 5-10 minuter innan själva bokningen, så att lite tid finns att svara på hälsodeklarationen vid ankomst, om deltagaren glömt fylla i den innan.
    
 • Besluta om uppföljning med kunden efter de medicinska kontrollerna.