Här ges tips om hur genomförandet av en Nyanställningsundersökning kan gå till.


Så här kan en Nyanställningsundersökning genomföras:

 1. Deltagaren besvarar frågorna på Todaytoo
  Deltagaren får en länk till Nyanställningsundersökningen och loggar in på Todaytoo för att svara på frågorna. Frågorna tar ca 5–6 minuter att besvara. Frågorna i denna enkät handlar om levnadsvanor, fysiskt och psykiskt hälsotillstånd, hälsoupplevelse, arbetsförmåga och sjukdom. Alla svar behandlas konfidentiellt.

 2. Mätning och eventuell provtagning
  I ett individuellt fysiskt möte går företagshälsan och deltagaren tillsammans igenom frågorna och svaren. Samtalet ger deltagaren möjlighet att reflektera över sina resultat och förstå den egna livsstilens betydelse för hälsan och eventuella arbetsuppgifter.

 3. Deltagaren får se sitt resultat och intyg på sitt hälsokonto
  Deltagarna kan på sitt personliga hälsokonto, Todaytoo, läsa om vad resultaten innebär ur ett hälsoperspektiv samt ta del av intyg.

 4. Arbetsgivaren erhåller intyg
   
  Arbetsgivaren erhåller intyg om genomförd nyanställningsundersökning.