Medicinska kontroller - Vibrationer

Beskrivning - Vibrationer
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Syfte Bakgrund Hälsorisker Målgrupp Medicinska kontroller Förutsättningar för en bra läkarbedömning Bilaga 1: Sammanställning...
Tis, 26 apr., 2022 at 1:44 E.M.
Uppdragsplanering - Vibrationer
Förslag på utgångspunkter i dialogen med kund vid planering av medicinska kontroller avseende: Uppstart och planering Planering och administration Bi...
Ons, 9 mar., 2022 at 9:49 F.M.
Genomförande - Vibrationer
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Genomförande medicinsk kontroll Vid ankomst Besök företagssköterska Besök företagsläkare Grupprapport - Statistik Efter besöket ...
Ons, 9 mar., 2022 at 9:57 F.M.
Läkarstöd bedömning - Vibrationer
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ur Arbetsmiljöverkets vägledning om medicinska kontroller Förutsättningar för en bra läkarbedömning Anamnes Klinisk undersöknin...
Ons, 9 mar., 2022 at 9:44 F.M.