MEBA – Medicinsk kontroll vid ergonomiskt belastande arbete

 

MEBA är en metod lämplig för medicinsk kontroll vid handintensivt arbete eller vid ergonomiskt belastande arbete (80 § 2019:3). Metoden består av en screeningdel som görs på samtliga deltagare, och en fördjupning för de som har besvär. MEBA är en standardiserad metod utvecklad av Arbets- och miljömedicin i Lund. För att utföra tjänsten i Plustoo krävs utbildning i MEBA. Kurser anordnas vid de Arbets- och miljömedicinska klinikerna i Lund, Göteborg, Umeå och Uppsala för sjukgymnaster/fysioterapeuter och företagsläkare.


I samarbete med AMM i Lund har HPI utvecklat MEBA i Plustoo. Tjänsten tillgängliggörs för hundratals företagshälsor och för alla de användare som har gått utbildning i metoden. På det här viset stärker vi tillsammans branschen.

 • Fysioterapeuter och andra får en bättre digital arbetsmiljö i arbetet med MEBA, i en digital plattform som de redan använder.
 • Företagshälsor kan på ett effektivt sätt ta fram precisa grupprapporter och analysera resultat och stärka leveransen till både arbetstagare och arbetsgivare.
 • AMM Lund i får MEBA i en digital plattform som ger ökad användning av metoden och därmed mer data för referenser och vidareutveckling av metodiken.  
 • Arbetsgivare får bättre underlag för att utveckla hälsa och arbetsmiljö.  
 • Med MEBA i Plustoo kan företagshälsor också samarbeta med sammanhållen leverans över hela landet.  
 • Nu har ni helt nya möjligheter att ta fram grupprapporter på hela organisationer och jämföra med olika avdelningar.   


MEBA kan användas på två sätt i Plustoo, antingen som medicinsk kontroll för handintensivt arbete eller som medicinsk kontroll för ergonomiskt belastande arbete. Och givetvis går MEBA att användas i kombination med andra medicinska kontroller, t ex nattarbete.  

 

MEBA i Plustoo omfattar:

 • Enkätlänksadmin
 • Deltagaren besvarar frågeformulär
 • Inmatning av värden/undersökningar
 • Automatisk sammanställning av kriterier och diagnoser
 • Digitalt signerade utlåtanden
 • Utlåtande till deltagares hälsokonto
 • Bevakning och påminnelser för nästa medicinska kontroll
 • Statistikfunktioner med helt nya möjligheter att ta fram grupprapporter på hela organisationer och jämföra med olika avdelningar.