Under utbildningen kommer du använda Plustoo. Om du har möjlighet rekommenderar vi dig att installera Plustoo PC. Plustoo PC installeras i Windows med hjälp av Internet Explorer/Edge:Programvaran Plustoo PC 

Installeras i Windows med hjälp av Internet Explorer/Edge. Plustoo PC innehåller alla funktioner och metoder. Det är i Plustoo PC du efter utbildningen kommer arbeta med dina skarpa profiler. installera Plustoo, skapa ditt egna lösenord, skapa en organisation samt skapa dig själv som deltagare. Gå igenom nedan guider/länkar innan utbildningen startar.


1.   Installera Plutsoo: Hur installerar jag Plustoo?

2.   Skapa ditt egna lösenord: Hur skapar jag ett nytt lösenord?


3.   Logga in i utbildningsläge: Hur loggar jag in i utbildningsläget?


4.   Skapa en organisation: Skapa och redigera organisationer


5.   Skapa dig själv som deltagare: Skapa ny deltagare
Plustoo Web 

Plustoo Web når du via valfri webbläsare. Plustoo Web innehåller idag metoderna Hälsoprofilbedömning och HPI Konditionstest. Observera att Plustoo Web är under utveckling och fortfarande saknar vissa funktioner.


1.   Logga in/skapa nytt lösenord och logga in i Utbildningsläge i Plustoo Web: Logga in / skapa nytt lösenord i Plustoo Web  

Göm / Dölj alltid din profil i Utbildningsläget

Se guiden Hur gömmer / döljer jag min profil i Utbildningsläget?