Under utbildningen kommer du använda Plustoo. Om du har möjlighet rekommenderar vi dig att installera programvaran Plustoo. Plustoo installeras i Windows med hjälp av Internet Explorer/Edge:


INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Programvaran Plustoo 

Installeras i Windows med hjälp av Internet Explorer/Edge. Plustoo innehåller alla funktioner och metoder. Det är i Plustoo du efter utbildningen kommer arbeta med dina skarpa profiler. Installera Plustoo, logga in med Mobilt BankID, skapa en organisation samt skapa dig själv som deltagare. Gå igenom nedan guider/länkar innan utbildningen startar.


1.   Installera Plustoo: Hur installerar jag Plustoo?

2.   Logga in i Plustoo samt i utbildningsläge: Hur loggar jag in i utbildningsläget?


3.   Skapa en organisation: Skapa och redigera organisationer


4.   Skapa dig själv som deltagare: Skapa ny deltagare
Plustoo.com 

www.plustoo.com når du via valfri webbläsare och via programvaran Plustoo. 
Plustoo.com utvecklas kontinuerligt och innehåller idag de flesta tjänster med bland annat funktionerna för Samtalsunderlag och Bedömning med digital signering av tjänstbarhetsintyg och utlåtande vid medicinska kontroller. 


Logga in i www.plustoo.com och i Utbildningsläge: 

Hur loggar jag in i Plustoo Web och väljer utbildningsläge

Göm / Dölj alltid din profil i Utbildningsläget

Se guiden Hur gömmer / döljer jag min profil i Utbildningsläget?