Under utbildningen kommer du använda Plustoo. Om du har möjlighet rekommenderar vi dig att installera Plustoo PC. Plustoo PC installeras i Windows med hjälp av Internet Explorer/Edge:Programvaran Plustoo PC 

Installeras i Windows med hjälp av Internet Explorer/Edge. Plustoo PC innehåller alla funktioner och metoder. Det är i Plustoo PC du efter utbildningen kommer arbeta med dina skarpa profiler. Installera Plustoo, logga in med Mobilt BankID, skapa en organisation samt skapa dig själv som deltagare. Gå igenom nedan guider/länkar innan utbildningen startar.


1.   Installera Plutsoo: Hur installerar jag Plustoo?

2.   Logga in i Plustoo samt i utbildningsläge: Hur loggar jag in i utbildningsläget?


3.   Skapa en organisation: Skapa och redigera organisationer


4.   Skapa dig själv som deltagare: Skapa ny deltagare
Plustoo Web 

Plustoo Web når du via valfri webbläsare. Plustoo Web innehåller idag metoderna Hälsoprofilbedömning och HPI Konditionstest. Observera att Plustoo Web är under utveckling och fortfarande saknar vissa funktioner.


1.   Logga in i Plustoo web och i Utbildningsläge: Hur loggar jag in i Plustoo Web och väljer utbildningsläge

Göm / Dölj alltid din profil i Utbildningsläget

Se guiden Hur gömmer / döljer jag min profil i Utbildningsläget?