Om man inte har ett fullständigt personnummer på deltagaren när hen besvarar frågeformulär via todaytoo.com alternativt när du lägger till deltagaren i Plustoo finns det en risk att det skapas en dubblett av deltagaren. Om du upptäcker att en deltagare ligger som två personer i Plustoo ska du använda funktionen Slå ihop.


Börja med att klicka på Sök deltagareSkriv sedan in deltagarens namn (pil 1) och/eller födelsedatum (pil 2) och klicka på förstoringsglaset (pil 3) alternativt tryck på Enterknappen. Deltagarna som stämmer in på de sökkriterier du angav ska nu listas. Blåmarkera deltagarna som du önskar att slå ihop i listan (pil 4) och klicka därefter på ikonen Slå ihop (pil 5)När du klickat på ikonen Slå ihop öppnas fönstret Slå ihop.Deltagaren som står i det grå fältet (pil 6) är den som kommer att sparas. Deltagaren som listas i det vita fältet (pil 7) kommer att raderas, men samtliga profiler som ligger under denna deltagare kommer att flyttas över till den andra deltagaren, dvs. inga profiler kommer att raderas. Om du vill ändra på vilken deltagare som ska sparas dubbelklickar du på deltagaren i det vita fältet och den kommer då byta plats med deltagaren i det grå fältet. När du försäkrat dig om att det är rätt deltagare som ska slås ihop klickar du på knappen Slå ihop (pil 8).


OBS: När du slagit ihop två deltagare så finns ingen ångerknapp.