Enkäter generellt

Bl a FAQ kring enkäter

Varför uppge antal jag har personalansvar för?
Syftet med frågan är att belysa om deltagaren är chef, har personalansvar och i sådana fall för hur många. Detta för att företagssköterskan ska kunna ge bra...
Fre, 16 sep., 2022 at 11:46 F.M.