HPB

Svar på de vanligaste frågorna om Hälsoprofilbedömning (HPB)

Kan jag fylla i mer än 300 min på minutstapeln?
Sätt stapeln först på 300 min genom att antingen klicka eller dra i stapeln. Klicka därefter på + tecknet till höger om stapeln tills du når rätt an...
Tors, 14 juli, 2016 at 11:37 AM
Min deltagare cyklade inte, hur gör jag då?
Gå till fliken Inst. KPC och klicka i radioknappen ”Deltagaren är sjuk eller kan av annan orsak inte genomföra HPI Konditionstest... ...
Tors, 14 juli, 2016 at 11:36 AM
Måste man alltid besvara färgade kryssrutor?
Frågorna om deltagaren använder hjärtkärlmedicin, blodfettsmedicin eller pulspåverkande medicin, har diabetes och/eller diagnostiserat högt blodtryck m...
Tors, 14 juli, 2016 at 11:34 AM