Övrigt

Varför ska man använda Todaytoo.com?
Att använda Todaytoo.com har flera fördelar. Du som hälsobedömare minskar administrationen av frågeformulären manuellt och du kan kontinuerligt se vilka som...
Mån, 14 mar., 2016 at 2:58 PM
Mejlinställningar för Todaytoo
Om deltagarna inte får sina Välkomstmejl till webbenkäter via Todaytoo.com beror det oftast på att mejlen fastnat i deltagarens skräppostmapp (även kallat S...
Mån, 16 Okt, 2017 at 9:36 AM
Aktivera JavaScript i webbläsaren
I vissa fall så kan deltagare som besvarar enkäter uppleva problem när de ska besvara enkäter. Bland annat innehåller vissa frågor skjutreglage som man kan...
Mån, 12 juni, 2017 at 10:33 AM
Enable JavaScript in your browser
If you are experiencing problems when answering your web survey, it could be that JavaScript is disabled in your browser. In modern browsers JavaScript is ...
Mån, 12 juni, 2017 at 2:57 PM