Övrigt

Aktivera JavaScript i webbläsaren
I vissa fall så kan deltagare som besvarar enkäter uppleva problem när de ska besvara enkäter. Bland annat innehåller vissa frågor skjutreglage som man kan...
Mån, 12 juni, 2017 at 10:33 AM
Enable JavaScript in your browser
If you are experiencing problems when answering your web survey, it could be that JavaScript is disabled in your browser. In modern browsers JavaScript is ...
Mån, 12 juni, 2017 at 2:57 PM