Plustoo generellt

Deltagare som har besvarat frågeformuläret på Todaytoo
Deltagarna och profilerna importeras automatiskt från Todaytoo.  För att hitta din deltagare, klicka på Sök deltagare. En ny meny, Sök, öpp...
Fre, 1 nov., 2019 vid 11:20 F.M.
Skapa profil på befintlig deltagare
Klicka på ikonen Sök deltagare. En ny meny, Sök, öppnas. Du kan antingen söka på deltagarens för- och/eller efternamn eller personnummer. När...
Fre, 14 juli, 2017 vid 10:21 F.M.
Skapa ny deltagare och profil
Klicka på Ny deltagare under Startmenyn. En ny meny, Deltagare, tänds upp till höger om Startmenyn. De personuppgifter som är obligatoriska att...
Fre, 14 juli, 2017 vid 10:16 F.M.
Skapa organisationer
Skapa organisationsstruktur Inför varje nytt projekt/uppdrag rekommenderar vi att organisationsstrukturen skapas INNAN arbetet med att genomföra profiler...
Ons, 6 nov., 2019 vid 8:13 F.M.
Lägg till bransch på befintlig organisation i Plustoo
Klicka på ikonen Org.struktur för att ta fram ert organisationsträd.   Inne på fliken Org.struktur gör följande: Markera den organisation som du ...
Ons, 6 nov., 2019 vid 8:11 F.M.
Skriv ut deltagarens resultat i PDF
Klicka på Resultat efter genomförd profil.  Om profilen inte är komplett inmatad kommer en ny ruta upp ”Ej komplett inmatad”. Du kan här välja att k...
Fre, 14 juli, 2017 vid 9:26 F.M.
Fliken Information
Under den första fliken, Information, fyller du i följande grundläggande uppgifter om din deltagare. Genomförd datum Plustoo™ fyller automatisk...
Tors, 20 aug., 2015 vid 3:18 E.M.
Slå ihop deltagare
Om man inte har ett fullständigt personnummer på deltagaren när hen besvarar frågeformulär via todaytoo.com alternativt när du lägger till deltagaren i Plus...
Fre, 14 juli, 2017 vid 10:27 F.M.
Slå ihop organisationer
Om det av misstag har skapats dubbletter av organisationer går det att slå ihop dessa. För att slå ihop organisationer måste du först klicka på ikonen Organ...
Fre, 14 juli, 2017 vid 10:26 F.M.
Redigera organisationer i Plustoo
Redigera topp- eller underorganisation För att redigera befintliga topp- och/eller underorganisationer markera aktuell organisation och klicka på ikonen Re...
Ons, 6 nov., 2019 vid 8:20 F.M.