Tjänstebeskrivning Funktionsanalys


Texten finns även i wordfil, se längst ner på sidan.


Funktionsanalys

- Överblick av arbetsgruppens fysiska status

Rörlighet, kondition, styrka och vikt är några faktorer som påverkar medarbetarens kapacitet att med god marginal klara sin arbetssituation. Funktionsanalys är en funktionell bedömning som ger en snabb och överskådlig bild över en medarbetares fysiska status.

Vi rekommenderar Funktionsanalys

 • För yrkesgrupper med belastande arbete.
 • Att identifiera styrkor och eventuella brister.
 • För planering och prioritering av hälso- och arbetsmiljöarbetet.
 • För att på gruppnivå följa utveckling över tid.

Så genomförs en Funktionsanalys

 1. Medarbetaren besvarar ett digitalt frågeformulär
  Medarbetaren får en länk till Funktionsanalysens frågeformulär för att svara på frågor. Frågorna tar ca 5 minuter att besvara och handlar om levnadsvanor, fysisk aktivitet och upplevda besvär i rörelseapparaten. Alla svar behandlas konfidentiellt.
 2. Mätning och test
  I ett individuellt fysiskt möte går företagshälsan och medarbetaren tillsammans igenom frågorna och svaren. Medarbetarens rörlighet, styrka och kondition testas. Även BMI, midjemått och eventuell smärtproblematik registreras. I mötet hålls samtal som syftar till att främja och motivera en fortsatt god rörelse- och muskelfunktion och ett hållbart arbetssätt.
 3. Medarbetaren får se sitt resultat på sitt hälsokonto
  Medarbetaren kan på sitt personliga hälsokonto (Todaytoo.se) läsa om vad resultaten innebär ur ett hälsoperspektiv och följa sin utveckling.
 4. Resultat på gruppnivå till arbetsgivaren
  Deltagarnas individuella resultat sammanställs i en grupprapport med möjlighet att visa resultat till exempel per avdelning, yrke, kön och ålder. I rapporten framgår vilka hälso- och arbetsmiljöområden som har störst behov av att förbättras. Det ger arbetsgivaren möjlighet att styra kommande hälso- och arbetsmiljöinsatser. 
 5. Följ upp resultaten
  Utvärdera efter en tid om hälso- och arbetsmiljöinsatserna har fungerat med en uppföljande Funktionsanalys.