Funktionsanalys

 

Funktionsanalys är en funktionell bedömning som ger en snabb och överskådlig bild av en deltagares fysiska förmåga. Funktionsanalysen är framtagen som ett screeningverktyg att använda som enskild tjänst eller i samband med hälsoundersökningar. Den testar en deltagares rörlighet, styrka och stabilitet i rygg och extremiteter. Funktionsanalysen kan användas både i förebyggande och rehabiliterande syfte.

Informera deltagaren om att utförandet av funktionsanalysen inte är ett behandlingstillfälle utan ett testtillfälle. Om begränsningar eller besvär upptäcks så ska ett uppföljande besök bokas.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Rekommenderat innehåll i tjänsten

  • Digitalt frågeformulär som besvaras av deltagaren innan mötet
  • Genomgång av frågorna med deltagaren
  • Konditionstest
  • Funktionsanalys
  • Samtal om resultatet
  • Hälsokonto med resultat till deltagaren
  • Gruppstatistik till arbetsgivaren

   

Rekommenderad tidsåtgång

Rekommenderad tidsåtgång för: 

- Funktionsanalysen 30–45 minuter beroende på individ.
- Konditionstestet 20 minuter

- Samtal och dokumentation 20 minuter
Ju fler gånger du utför funktionsanalysen, desto snabbare kan du fånga upp eventuella avvikelser. 


   

Bedömning av respektive test

För att deltagaren ska få samma bedömningen oavsett vem som utför Funktionsanalysen, görs bedömning utifrån 3 nivåer:


Grönt

Normal rörlighet och styrka eller belastning utan smärta.

Gult

Testet kan inte utföras enligt de standardiserade riktlinjerna p g a 

nedsatt rörlighet, styrka eller belastningsförmåga men utan smärta.

Rött

Smärta begränsar utförandet av testet.


Om deltagaren inte kan genomföra ett eller flera tester, ange om orsaken är begränsad rörlighet (gul) eller smärta (röd).

För att få en sammanfattande bedömning av rörlighet och styrka krävs svar på samtliga tester.


  

Sammanfattande bedömning

Utifrån vad du som användare angett för nivå (Grönt, Gult eller Rött) i Plustoo på respektive rörlighets/styrketest, beräknas automatiskt en sammanfattande bedömning för rörlighet respektive styrka. Enligt följande:


Rörlighet (19 frågor)

1 eller fler röda = röd bedömning

4 eller fler gula, ingen röd = gul bedömning

16 eller fler gröna, ingen röd och max 3 gula = grön bedömning

Styrka (8 frågor)

1 eller fler röda = röd bedömning
2 eller fler gula, ingen röd = gul bedömning

7 eller fler gröna, ingen röd och max 1 gul = grön bedömning

 

   

Testmanual med bilder