Statistikjämförelsen mellan Hälsoprofilbedömning och Hälsoscreeningen görs ALLTID i Hälsoprofilbedömningsstatistiken och presenteras i en statistikrapport utformad för Hälsoprofilbedömning. Eftersom Hälsoprofilbedömning innehåller fler variabler än Hälsoscreening så kommer visa diagram enbart innehålla data från Hälsoprofilbedömning. 


Urval och organisation

Öppna statistiken för Hälsoprofilbedömning

 

  1. Välj Jämför med annan grupp
  2. Välj den organisation eller organisationer som statistikbearbetningen avser.


Vi kommer i den här artikeln utgå från att Urval är Hälsoprofilbedömning och Jämförelseurval är HälsoscreeningGå vidare till fliken Testnr-/-datum

  1. Säkerställ att Senaste är vald för Testnummer för både Urval och Jämförelseurval
  2. Urval: Skriv in datumintervallet för när Hälsoprofilbedömningarna genomfördes
  3. Jämförelseurval: Skriv in datumintervallet för när Hälsoscreeningen genomfördes
  4. Välj Testnummer inom testdatum för både Urval och Jämförelseurval


Observera att det kommer att stå ”Du har valt att bearbeta senaste HPB:n … även för Jämförelseurvalet trots att urvalet avser Hälsoscreening.


Klicka på ikonen Utökat urval

Gå till fliken Åtgärdsgrupper mm. och urvalsinställningen Hälsoscreening

  1. Urval: Behåll inställningen Inkludera HPB-profiler 
  2. Jämförelseurval: Ändra inställningen till Inkludera HPB-frågor ifrån HälsoscreeningNu har du gjort alla urval som krävs för att bearbetningen ska bli korrekt, men för att förtydliga vad som är Hälsoprofilbedömning och vad som är Hälsoscreening i statistikrapporten går du in på fliken Rapportinst.Rapportinst.

  1. Urval: Skriv in Hälsoprofilbedömning som Urvalstitel
  2. Jämförelseurval: Skriv in Hälsoscreening som Urvalstitel


 

Bearbeta statistik


På Resultatfliken visas antal Hälsoprofilbedömningar (Urval) och Hälsoscreeningar (Jämförelseurval) som är godkända i det statistiska urvalet.


Ta fram Statistikrapport

För att ta fram statistikrapporten klickar du på Visa diagram (högupplöst) och välj Högupplöst PowerPoint.Som nämndes i början av artikeln är statistikrapporten utformat utifrån den data som finns i Hälsoprofilbedömning och därav kommer vissa diagram, tex Hälsodata sakna data från Hälsoscreeningen. 

För diagrammet Frisk- och Riskgrupper är det viktigt att tänka på att Hälsoprofilbedömning innehåller fler variabler som kan ge risk och högriskfaktorer än vad Hälsoscreening gör.