Statistikjämförelsen mellan Hälsoprofiler och Hälsoscreeningen görs ALLTID i Hälsoprofilstatistiken och presenteras i en statistikrapport utformad för Hälsoprofiler. Eftersom Hälsoprofiler innehåller fler variabler än Hälsoscreening så kommer vissa diagram enbart innehålla data från Hälsoprofiler.


Urval och organisation

Klicka på Skapa Rapport och välj Hälsoprofil (HPB)

 

  1. Välj Jämför med annan grupp
  2. Välj den organisation eller organisationer som statistikbearbetningen avser.


Vi kommer i den här artikeln utgå från att Urval är Hälsoprofil och Jämförelseurval är HälsoscreeningGå vidare till fliken Testnr-/-datum

  1. Säkerställ att Senaste är vald för Testnummer för både Urval och Jämförelseurval
  2. Urval: Skriv in datumintervallet för när Hälsoprofilerna genomfördes
  3. Jämförelseurval: Skriv in datumintervallet för när Hälsoscreeningen genomfördes
  4. Välj Testnummer inom testdatum för både Urval och Jämförelseurval


Observera att det kommer att stå ”Du har valt att bearbeta senaste Hälsoprofilen … även för Jämförelseurvalet trots att urvalet avser Hälsoscreening.


Klicka på ikonen Utökat urval

Gå till fliken Åtgärdsgrupper mm. och urvalsinställningen Hälsoscreening

  1. Urval: Behåll inställningen Inkludera Hälsoprofiler 
  2. Jämförelseurval: Ändra inställningen till Inkludera Hälsoprofilfrågor ifrån HälsoscreeningNu har du gjort alla urval som krävs för att bearbetningen ska bli korrekt, men för att förtydliga vad som är Hälsoprofiler och vad som är Hälsoscreening i statistikrapporten går du in på fliken Rapportinst.Rapportinst.

  1. Urval: Skriv in Hälsoprofiler som Urvalstitel
  2. Jämförelseurval: Skriv in Hälsoscreening som Urvalstitel


 

Bearbeta statistik


På Resultatfliken visas antal Hälsoprofiler (Urval) och Hälsoscreeningar (Jämförelseurval) som är godkända i det statistiska urvalet.


Ta fram Statistikrapport

För att ta fram statistikrapporten klickar du på Visa diagram och välj Hälsoprofil - Powerpoint.Som nämndes i början av artikeln är statistikrapporten utformat utifrån den data som finns i Hälsoprofiler och därav kommer vissa diagram, tex Hälsodata sakna data från Hälsoscreeningen. 

För diagrammet Frisk- och Riskgrupper är det viktigt att tänka på att Hälsoprofilerna nnehåller fler variabler som kan ge risk och högriskfaktorer än vad Hälsoscreening gör.