Redigera topp- eller underorganisation

För att redigera befintliga topp- och/eller underorganisationer markera aktuell organisation och klicka på ikonen Redigera, alternativt dubbelklicka på aktuell organisation.


Ett nytt fönster, Redigera organisation, öppnas där du kan göra dina ändringar. Spara ändringarna genom att klicka på OK.


Observera att när du redigerar en organisation så är det endast den nya versionen av organisationen som sparas även för de tester som var kopplade till det gamla organisationsnamnet.