För att skapa ett nytt projekt i Plustoo klickar du på ikonen Projekt 


Klicka på Lägg till, namnge projektet och klicka på OK. 

Kryssrutan "Låst projekt" innebär att endast personen som skapat projektet kan redigera det.