Det finns regler i dataskyddslagstiftningen om när personnummer får registreras. Men det finns undantag och det ska kunna motiveras.


För deltagare

Registrering av personnummer sker för att säkerställa deltagarens unika identitet och därmed patientsäkerheten. Byte av namn, mejladress och arbetsplats kan annars orsaka förväxling av identiteter.


För användare/kursdeltagare

Registrering av personnummer sker för att säkerställa användarens unik identitet och genom BankID utestänga obehöriga ur systemet och missbruk av vår tjänst. Vidare används det för att säkerställa att en person har aktuell utbildning genom oss. I förlängningen säkerställer detta patientsäkerheten. Byte av namn, mejladress och arbetsplats kan annars orsaka förväxling av identiteter.