1. Kontrollera att du valt Bransch för din Organisation

För att kunna jämföra din Organisation med HPI referensdatabas måste du ange Bransch för din Organisationen. Det gör du via ikonen "Org.struktur".


Branscherna är från Statistiska centralbyrån och är uppdelad i fem nivåer, men det räcker att då går ned till nivå 2 (se pil)

Se mer om hur du arbetar med Org.struktur i guiden Skapa och redigera Organisationer.2. Öppna statistiken för HPB och välj "Jämför med referensdatabas"

 Långt till höger hittar du all statistik. Klicka du på statistikikonen för HPB.
När statistikmenyn öppnas så är "Ett urval" automatiskt förvalt. Välj istället "Jämför med referensdatabas". De flikar som visas är de som används för ett standardurval. För att göra urval på övriga flikar klickar du på ikonen Utökat urval, se guiden Utökat statistikurval
3. Välj organisation

(Om du arbetar med Kriterier se guiden Statistik - välja organisation med kriterier Om du jobbar med projekt se guiden HPB statistik - Ett urval med projekt)


Under organisationsfliken listas samtliga Topporganisationer som finns inmatade i databasen. Om det finns ett plustecken (+) till vänster om Organisationsnamnet innebär det att det finns underorganisationer kopplat till topporganisationen. Klicka i kryssrutan för den organisation eller grupp som du önskar genomföra statistikbearbetningen på. 


I vårt exempel har vi valt Bullerbyns förskola med samtliga underorganisationer. 
4. Ange Testnr-/datum

På fliken Testnr-/datum har du möjlighet att begränsa ditt urval utifrån testnummer och/eller testdatum. Förvalt är HPB nr 1, det vill säga deltagarens allra första profil (pil 1). Avgränsa med datumintervall

Vi rekommenderar att du ALLTID går in under fliken Testnummer/-datum och klickar i senaste testnummer (pil 2), anger datumintervallet som profilerna genomfördes (pil 3) samt klickar i Testnummer inom testdatum för att säkerställa att rätt profiler inkluderas i urvalet.
5. Bearbeta statistik

Efter att ha valt organisation och satt ett datumintervall klickar du på Bearbeta. Obs! Dubbelklicka ej.
6. Visa Diagram

För att öppna diagrammen klickar du på någon av ikonerna Visa diagram (lågupplöst) eller Visa diagram (högupplöst) som tänds upp när bearbetningen är färdigt. OBS! Dubbelklicka ej.


Diagrammen visas i PDF-format, vilket innebär att du måste ha ett program som kan läsa PDF-filer installerat på datorn.