Ett urval använder man för att se ett nuläge på en organisation eller grupp. För att öppna statistikmenyn för Hälsoscreening klickar du på statistikikonen för HS.När statistikmenyn öppnas så är Ett urval automatiskt förvalt. De flikar som visas är de som används för ett standardurval. För att göra urval på övriga flikar klickar du på ikonen Utökat urval, se guiden Utökat statistikurval
Välj organisation


(Om du arbetar med Kriterier se guiden Statistik - välja organisation med kriterier)
Under organisationsfliken listas samtliga Topporganisationer som finns registrerade i databasen.

Om det finns ett plustecken (+) till vänster om Organisationsnamnet innebär det att det finns underorganisationer kopplat till topporganisationen. Klicka i kryssrutan för den organisation eller grupp som du önskar genomföra statistikbearbetningen på. I vårt fall har vi valt Bengtssons bil med samtliga underorganisationerTestnr-/datum

För att säkerställa att rätt deltagare inkluderas i statistikurvalet rekommenderar vi att du ALLTID anger datumintervall för när testerna genomfördes samt väljer testnummer inom testdatum.


  1. Klicka i Senaste för testnummer. 
  2. Skriv in datumintervallet för när testerna genomfördes.Datumintervallet behöver inte vara exakt på dagen som testerna genomfördes utan kan med fördel vara större, te x en månad åt vardera håll, så att du säkert får med alla aktuella tester.  
  3. Välj Testnummer inom testdatum. 
Bearbeta statistik

Efter att ha valt organisation och satt ett datumintervall klickar du på Bearbeta. Obs! Dubbelklicka ej. När bearbetningen av statistiken är klar kommer du automatiskt till fliken resultat. Här visas

  1. Antal Hälsoscreening som är godkända i statistikurvalet
  2. Vilket datumintervall Hälsoscreeningen är genomförd
  3. Vilka deltagare som har en Hälsoscreening som är godkänd i statistikurvalet. 


Visa Diagram

För att öppna diagrammen klickar du på någon av ikonerna Visa diagram (lågupplöst) eller Visa diagram (högupplöst) som tänds upp när bearbetningen är färdigt. OBS! Dubbelklicka ej. 

Du kan välja att ta ut statistikrapporten antingen i PDF eller Powerpoint. Vi rekommenderar PowerPoint så att du lätt kan redigera rapporten genom att lägga till text och välja ut vilka sidor som ska ingå.