Ett urval använder man för att se ett nuläge på en organisation eller grupp. För att öppna statistikmenyn för Hälsoscreening klickar du på statistikikonen för HS.


När statistikmenyn öppnas så är Ett urval automatiskt förvalt. De flikar som visas är de som används för ett standardurval. För att göra urval på övriga flikar klickar du på ikonen Utökat urval, se guiden Utökat statistikurval


1. Välj organisation
(Om du arbetar med Kriterier se guiden Statistik - välja organisation med kriterier)
Under organisationsfliken listas samtliga Topporganisationer som finns inmatade i databasen.

Om det finns ett plustecken (+) till vänster om Organisationsnamnet innebär det att det finns underorganisationer kopplat till topporganisationen. Klicka i kryssrutan för den organisation eller grupp som du önskar genomföra statistikbearbetningen på. I vårt fall har vi valt Bengtssons bil med samtliga underorganisationer2. Testnr-/datum

På fliken Testnr-/datum har du möjlighet att begränsa ditt urval utifrån testnummer och/eller testdatum. Förvalt är HS nr 1, dvs deltagarens allra första profil.


Avgränsa med datumintervall

Vi rekommenderar att du ALLTID går in under fliken Testnummer/-datum och klickar i senaste testnummer (pil 1), anger datumintervallet som profilerna genomfördes (pil 2) samt klickar i Testnummer inom testdatum (pil 3) för att säkerställa att rätt profiler inkluderas i urvalet.3. Bearbeta statistik

Efter att ha valt organisation och satt ett datumintervall klickar du på Bearbeta. Obs! Dubbelklicka ej. 4. Visa Diagram

För att öppna diagrammen klickar du på någon av ikonerna Visa diagram (lågupplöst) eller Visa diagram (högupplöst) som tänds upp när bearbetningen är färdigt. OBS! Dubbelklicka ej.


Diagrammen visas i PDF-format, vilket innebär att du måste ha ett program som kan läsa PDF-filer installerat på datorn.