I vissa fall så kan deltagare som besvarar enkäter uppleva problem när de ska besvara enkäter.

Bland annat innehåller vissa frågor skjutreglage som man kan dra för att välja svarsalternativ.

Om du inte ser dessa reglage eller upplever problem när du svarar kan det bero på att JavaScript inte är aktiverat i webbläsaren.

I moderna webbläsare är JavaScript begränsat eller avstängt som standard för att minimera säkerhetsrisker.


Så här aktiverar du JavaScript i Google Chrome för Windows

 1. Öppna webbläsaren och klicka på inställningsikonen som visas längst upp i högra hörnet.
 2. Klicka på Inställningar i menyn som visas.
 3. Klicka på Avancerade inställningar på sidan Inställningar.
 4. Klicka på Innehållsinställningar i området Sekretess.
 5. I avsnittet JavaScript markerar du Tillåt alla webbplatser att köra JavaScript.
  Du kan också välja Tillåt inte någon webbplats men istället ange de webbplatser du tillåter under knappen Undantag.
 6. Klicka på OK.Så här aktiverar du JavaScript i Mozilla Firefox för Windows

 1. Klicka på Verktyg i webbläsaren och sedan på Inställningar.
 2. I dialogrutan Inställningar klickar du på Innehåll.
 3. Markera Aktivera JavaScript och klicka sedan på OK.Så här aktiverar du JavaScript i Windows för Internet Explorer

 1. Klicka på Verktyg i webbläsaren och sedan på Internetalternativ.
 2. I dialogrutan Internetalternativ klickar du på fliken Säkerhet.
 3. Klicka på Anpassad nivå.
 4. I dialogrutan Säkerhetsinställningar under Skript > Aktiva skript klickar du på Aktivera.
 5. Klicka på OK.
 6. Klicka på Ja i bekräftelserutan.
 7. Klicka på OK för att spara inställningarna.


Läs även supportguide på Microsofts supportsida:
https://support.microsoft.com/sv-se/help/3135465/how-to-enable-javascript-in-windowsSå här aktiverar du JavaScript i Opera för Windows

 1. Öppna webbläsaren.
 2. Klicka på Meny > Inställningar > Inställningar.
 3. Klicka på fliken Avancerat i dialogrutan Inställningar.
 4. Klicka på Innehåll.
 5. Markera Aktivera JavaScript.
 6. Klicka på OK.