Om deltagarna inte får sina Välkomstmejl till webbenkäter via Todaytoo.com beror det oftast på att mejlen fastnat i deltagarens skräppostmapp (även kallat SPAM). Alternativt kan deltagarens IT behöva lägga till våra domäner som betrodda avsändare.


  1. Be deltagaren kontrollera sin Skräppostmapp.

  2. Be deltagarens IT avdelning godkänna våra domäner som betrodda användare.


Följande domäner och adresser behöver godkännas som betrodda avsändare i företagets e-postserver, säkerhetstjänster (virusskydd, brandvägg) samt i deltagarens e-postklient.

  • hpihealth.se (för meddelanden från HPI och Plustoo) -SPF aktiverad
  • hpinordic.se (för meddelanden från HPI och Plustoo)
  • todaytoo.com (för utskick från Todaytoo.com)
  • bart.systeamhalmstad.se (vår smtp server för webbenkäter från todaytoo.com)


Läs även guiden Varför får jag inget e-postmeddelande från er? 


Om problemet fortfarande kvarstår vänligen kontakta support@hpinordic.se så får vi titta vidare på problemet.