Vi erbjuder fyra olika utbildningar. Anmälan görs via vår hemsida. Läs mer om respektive utbildning via länken under varje utbildning.


Hälsoprofilbedömning™ Grundkurs – 4 dagar

Hälsoprofilbedömning™ (HPB) är den ledande metoden för att motivera till livsstilsförändringar och bygger på över 40 års beprövad erfarenhet och vetenskaplig förankring. 


Hälsoprofilbedömning Grundkurs ger dig möjlighet att arbeta med:

  • Hälsoprofilbedömningar (HPB)
  • HPI Konditionstest med Ekblom Bak-testet
  • HPI Hälsoscreening
  • HPI Arbetsplatsprofil
  • HPI Blodprofil
  • AUDIT


Läs mer om Hälsoprofilbedömning GrundkursHPI Konditionstest Grundkurs – 1 dag

Fysisk kondition kan påverka effektiviteten i arbetslivet och orken i vardagen. Endast varannan medarbetare har tillräckligt bra kondition för att klara av arbetslivets och vardagens krav. Att beräkna konditionsnivån är därför angeläget för både arbetsgivare och arbetstagare.


HPI Konditionstest Grundkurs ger dig möjlighet att arbeta med det nya Ekblom Bak-testet och de unika funktionerna Val av effekt och Val av beräkningssätt.


Läs mer om HPI Konditionstest Grundkurs
Ekblom Bak-test Grundkurs – webbaserad

HPI Konditionstest med Ekblom Bak-testet ger konditionstester med högre kvalitet. Tack vare våra unika funktioner får du mer rättvisande konditionsvärden, både på individ- och grupp/organisationsnivå.


Ekblom Bak-test Grundkurs vänder sig till dig som redan är utbildad i HPI Konditionstest.


Läs mer om Ekblom Bak-test Grundkurs
Hälsoprofilbedömning Uppdateringskurs – webbaserad

Med den senaste kunskapen inom Hälsoprofilbedömning (HPB), HPI Konditionstest (KPC) och Plustoo kvalitetssäkrar du ditt arbete och får ytterligare verktyg att utveckla hälsan hos dina kunder, både på individ- och grupp/organisationsnivå.


Uppdateringskursen vänder sig till dig som redan är utbildad Hälsoprofilbedömare. Kursen ger även behörighet att arbeta med det nya Ekblom Bak-testet.


Läs mer om Hälsoprofilbedömning Uppdateringskurs