Monark felanmälan


OBS! Gäller Monark cykelergometer 828e och 928e.


För att du ska kunna genomföra en felanmälan måste produkten först vara registrerad i vår kunddatabas. Du

hittar den på vår Internetadress http://www.monarkexercise.se/registrering

En felanmälan ska innehålla följande uppgifter:


  1. Redskapets serienummer. 
  2. Datum då redskapet levererades till den ursprungliga köparen. 
  3. Uppgifter om den plats och det träningsförhållande redskapet används i (hemmet, offentligt bruk, gym). 
  4. Noggrann beskrivning av felet/defekten. 

Vid eventuella garantifrågor är kvitto/inköpshandling viktigt, spara därför dessa handlingar.