Liggande översiktsdiagram

Alkoholstapeln i överblicksdiagrammen är indelad i Bra (blått) och Mindre bra (rött)Vilken data som presenteras i diagrammet beror vilken information som finns i profilen. 
Cirkeldiagram

Cirkeldiagrammet ger en lite mer nyanserad bild av deltagarnas alkoholkonsumtion. Resultatet delas in i kategorierna Högre risk, Risk och Ingen risk.Vilken data som presenteras i diagrammet beror vilken information som finns i profilen. 
Stående stapeldiagram: Jag bedömer att mina alkoholvanor ur hälsosynpunkt är …

Det stående stapeldiagrammet för alkohol som visar spridningen av svaren på frågan Jag bedömer att mina alkoholvanor ur hälsosynpunkt är … syftar framförallt till profiler som är genomförda innan 2016-07-26
Gradering för vad som räknas som Bra vs Mindre bra skiljer sig här jämfört med det liggande stapeldiagrammet och cirkeldiagrammet. Vi har valt att låta en gammal gradering ligga kvar för att det ska underlätta jämförelser med profiler som är genomförda innan 2016-07-26 då AUDIT-C inte var obligatoriskt att besvara och inte fanns med i statistiken.


Om du väljer att låta deltagaren besvara frågan ”Jag bedömer att mina alkoholvanor ur hälsosynpunkt är …” även efter 2016-07-26 kommer resultatet fortsättningsvis presenteras i det stående stapeldiagrammet.