Vi rekommenderar att du ALLTID gömmer dina profiler då du arbetar i Utbildningsläget. Det är endast den användare som skapat och gömt en profil som sedan kan öppna den. Gömda profiler kan alltså INTE öppnas av andra kurskamrater/kollegor. Gömda profiler kommer inte heller med i statistikbearbetningar. Funktionen Gömd finns endast i Utbildningsläge och inte i skarpa databaser i Plustoo.

 


Göm din profil i Plustoo PC

Bocka i kryssrutan "Gömd" för Profilstatus.
Dölj din profil i Plustoo Web

Välj "Ja" i slidern "Dölj profil"