Deltagarna och profilerna importeras automatiskt från Todaytoo. 


För att hitta din deltagare, klicka på Sök deltagare.En ny meny, Sök, öppnas. Du kan antingen söka på deltagarens för- och/eller efternamn eller personnummer. När du har fyllt i sökkriteriet trycker du på Enter eller Sök. Om du använder namn som sökkriterie kan det ibland vara lättare att enbart skriva en del av namnet, särskilt om du är lite osäker på hur hen stavar.

Alla deltagare som passar in på sökkriteriet kommer att listas med namn, personnummer, födelsedatum, organisation samt antal och typ av profiler. Dubbelklicka på namnet för att öppna deltagaren.
Vald deltagare öppnas i en ny flik. Till höger ligger profilen som skapats när frågeformuläret laddades ned från Todaytoo. Dubbelklicka på profilen för att öppna den.
Klicka på Lås upp Profil för att kunna fortsätt att jobba med profilen.
Klicka på knappen Idag för att ändra Genomförd datum från datumet då deltagaren fyllde i frågeformuläret på Todaytoo till datumet när profilen genomfördes. Genom att ändrat datumet för när profilen genomfördes underlättar du statistikbearbetningen. Man har oftast bättre koll på mellan vilka datum som själva profilerna genomförd än mellan vilka datum som deltagarna fick besvara frågeformuläret på Todaytoo.


Om det skiljer mycket mellan datumet för när frågeformuläret fylldes i och när du träffar deltagaren är det bra om du stämmer av med deltagaren att svaren fortfarande är aktuella.