Lättats är att använda siffertangenterna. Tänk att svarsalternativen från vänster till höger motsvarar siffrorna 1-5.Undantaget är frågan Jag tränar/motionerar då finns det åtta svarsalternativ.För att komma till nästa fråga använder du antingen Enter-tangenten eller Tab-tangenten. För att komma förbi de vita fritextrutorna måste du använda tab-tangenten.


Minutstaplar i HPB besvaras lättast genom att klicka eller dra i stapeln


OBS. Det allra enklaste sättet är att låta deltagaren själv fylla i frågeformuläret i förhand på webbsajten todaytoo.se. För att beställa en länk som inte är kopplad till en specifik organisation, dvs en enkätlänk utan kundanpassning mejla oss på support@hpihealth.se