Deltagarens profil är komplett när du inte längre ser Att göra i högermarginalen på profilen.

För att profilen ska vara komplett inmatad måste samtliga frågor vara besvarade och alla värden inmatade. Vad som är kvar att göra innan profilen är komplett visas under Att göra i högermarginalen. För att snabbt se vad som är kvar att göra ställer du markören på ”Att göra” utan att klicka. En Att göra-lista ”fälls” ut där det står vilka flikar som inte är kompletta och exakt vad som saknas på respektive flik.


Listan döljs igen när du flyttar markören. 


Om du vill att listan ska stanna kvar ”fäster du den ” med det lilla häftstiftet uppe till höger.


För att dölja listan klickar du på häftstiftet igen


När profilen är komplett försvinner Att göra automatiskt från profilen.