Ja. Öppna profilen som du vill radera och säkerställ att det är rätt profil. Klicka på "Övrigtmappen" som ligger precis till höger om ikonen ResultatKlickar därefter på Radera profil. Du får nu upp en varningsruta där du måste bekräfta att du är säker på att du vill radera profilen.
Observera att det INTE går att ångra att man har raderat en profil.