Frågorna om deltagaren använder hjärtkärlmedicin, blodfettsmedicin eller pulspåverkande medicin, har diabetes och/eller diagnostiserat högt blodtryck måste ALLTID besvaras oavsett och svaret är ja eller nej.


En ruta med svart fyrkant betyder att frågan är obesvarad och profilen är inte komplett inmatad och profilen kommer inte bli godkänd i statistikbearbetningen.


För att besvara frågan med Nej klickar du en gång


För att besvara frågan med Ja klickar du två gånger