Ett urval använder man för att se ett nuläge på en organisation eller grupp. För att öppna statistikmenyn klickar du på statistikikonen för HPB.När statistikmenyn öppnas så är Ett urval automatiskt förvalt. De flikar som visas är de som används för ett standardurval. För att göra urval på övriga flikar klickar du på ikonen Utökat urval, se guiden Utökat statistikurval
1. Välj projekt 

Gå direkt till fliken projekt och välj projektet du vill ha statistik på. För att du ska kunna göra statistik på projekt krävs att du innan har skapat projekt och tilldelat deltagare projekt. ((Om du arbetar med Kriterier se guiden Statistik - välja organisation och projekt med kriterier)
2. Testnr-/datum

På fliken Testnr-/datum har du möjlighet att begränsa ditt urval utifrån testnummer och/eller testdatum. Förvalt är HPB nr 1, dvs deltagarens allra första profil (pil 1)
Avgränsa med datumintervall

Vi rekommenderar att du ALLTID går in under fliken Testnummer/-datum och klickar i senaste testnummer (pil 2),  anger datumintervallet som profilerna genomfördes (pil 3) samt Klickar i Testnummer inom projekt för att säkerställa att rätt profiler inkluderas i urvalet.  
3. Bearbeta statistik

Efter att ha valt organisation och satt ett datumintervall klickar du på Bearbeta. Obs! Dubbelklicka ej.

4. Visa Diagram

För att öppna diagrammen klickar du på någon av ikonerna Visa diagram (lågupplöst) eller Visa diagram (högupplöst) som tänds upp när bearbetningen är färdigt. OBS! Dubbelklicka ej.
Diagrammen visas i PDF-format, vilket innebär att du måste ha ett program som kan läsa PDF-filer installerat på datorn.