För att lättare kunna välja rätt organisation och/eller projekt i statistiken finns en specialfunktion, som heter Kriterier för organisation/projekt.


Välj organisation  

För allt välja organisation klickar du på Organisation (1).

 Ett nytt fönster, Välj organisationer, öppnas. I sökrutan skriver du in organisationsnamnet eller del av organisationsnamnet och klicka därefter på sök (2).


Alla organisationer som matchar sökningen listas nu i fönstret. Klicka i den topp- och/eller underorganisationen/er som du önskar göra en statistikbearbetning på. Efter att ha valt organisation klickar du på Stäng (3).

Du kommer nu tillbaka till fliken Kriterier och här listas de organisationer du valt.
Välj Projekt
För att välja ett eller flera projekt klickar du på Projekt (4).Ett nytt fönster, Välj projekt, öppnas. I sökrutan skriver du in projektnamnet eller del av projektnamnet och klicka därefter på sök (5).Alla projekt som matchar sökningen listas nu i fönstret. Klicka i det projektet/en som du önskar göra en statistikbearbetning på. Efter att ha valt projekt klickar du på Stäng (6).

Du kommer nu tillbaka till fliken Kriterier och här listas de projekten du valt.
Det går även att kombinera så att du väljer både organisation och projekt.