Ett urval använder man för att se ett nuläge på en organisation eller grupp. För att öppna statistikmenyn klickar du på statistikikonen för KPC.När statistikmenyn öppnas så är Ett urval automatiskt förvalt. De flikar som visas är de som används för ett standardurval. För att göra urval på övriga flikar klickar du på ikonen Utökat urval, se guiden Utökat statistikurval


1. Välj organisation

(Om du arbetar med Kriterier se guiden Statistik- välja organisation med kriterier

Under organisationsfliken i statistikmenyn listas samtliga Topporganisationer som finns inmatade i databasenOm det finns ett plustecken (+) till vänster om Organisationsnamnet innebär det att det finns underorganisationer kopplat till topporganisationen. Klicka i kryssrutan för den organisation eller grupp som du önskar genomföra statistikbearbetningen på. I vårt fall har vi valt Bullerbyns förskola med samtliga underorganisationer. 


2. Testnr-/datum

På fliken Testnr-/datum har du möjlighet att begränsa ditt urval utifrån testnummer och/eller testdatum. Förvalt som testnummer är KPC nr 1 (pil 1), dvs deltagarens allra första test.
Avgränsa med datumintervall

Vi rekommenderar att du ALLTID går in under fliken Testnummer/-datum och klickar i senaste testnummer (pil 2), anger datumintervallet som profilerna genomfördes (pil 3) samt klickar i Testnummer inom testdatum (pil 4) för att säkerställa att rätt profiler inkluderas i urvalet.3. Inställningar

Under fliken inställningar väljer du vilka KPC- profiler som ska inkluderas i urvalet. Förvalt är samtliga KPC-profiler, vilket inkluderar både fristående KPC-profiler och KPC-profiler som är genomförda i en HPB (Hälsoprofilbedömning) samt oberoende av vilket beräkningssätt som använts.
4. Bearbeta statistik

Efter att ha valt organisation och satt ett datumintervall klickar du på Bearbeta. Obs! Dubbelklicka ej.

5. Visa Diagram

För att öppna diagrammen klickar du på någon av ikonerna Visa diagram (lågupplöst) eller Visa diagram (högupplöst) som tänds upp när bearbetningen är färdigt. OBS! Dubbelklicka ej.Diagrammen visas i PDF-format, vilket innebär att du måste ha ett program som kan läsa PDF-filer installerat på datorn.