Att använda Todaytoo.com har flera fördelar. Du som hälsobedömare minskar administrationen av frågeformulären manuellt och du kan kontinuerligt se vilka som besvarat sin enkät/sitt frågeformulär och med hjälp av våra automatiska påminnelser ökar svarsdeltagandet. En annan stor vinst är att deltagaren besvarar frågorna hemifrån i lugn och ro och på så sätt skapar nya beteende processer för ökat hälsomedvetande.


Att besvara HPB Frågeformulär kräver ofta lite tid till eftertanke. Svaren ger deltagaren en översikt över sina hälsovanor och hälsoupplevelser samt ger möjlighet till reflektion om det kan finnas något samband mellan livsstilen och hälsan. För många kan det vara det första steget till ett eget beslut om någon förändring i livsstilen. Det är därför en stor fördel om deltagarna får möjlighet att besvara frågorna i lugn och ro i förväg innan det är dags för HPB. 

Att frågorna redan är besvarade sparar mycket tid i samband med genomförandet av HPB. Då handlar det inledande samtalet mer om att stämma av de olika frågorna och svaren och ge deltagaren en chans att vid behov förklara, förtydliga och komplettera. 


HPB Frågeformulär som skickas ut och besvaras via Todaytoo.com ger ännu flera fördelar för dig som hälsoprofilbedömare: 

  • minskad administrationen jämfört med manuell hantering av frågeformulär
  • det går att kontinuerligt se vilka som besvarat frågorna och med hjälp av automatiska påminnelser ökar svarsdeltagandet
  • alla svar förs automatiskt in i Plustoo, som även det sparar tid