Todaytoo.com är vår webbsajt för hälsoutveckling och är nära utvecklad med programvaran Plustoo. Med Todaytoo.com kan du låta deltagarna besvara frågeformulären till HPB, APP, HPI Hälsoscreening och AUDIT på internet. Du kan t ex kombinera två eller flera formulär vid samma utskick,

t.ex. kan du låta deltagaren besvara AUDIT-formuläret samtidigt med HPB-frågeformuläret eller HPI Hälsoscreening.


Du kan enkelt beställa tjänsten för webbenkäter på vår webbplats.

https://www.hpinordic.se/support/bestallning/bestallning-av-webbenkat/


Läs mer om Filöverföring av känslig data, främst vid personuppgifter som delatagrlistan.

http://support.hpinordic.se/support/solutions/articles/4000072215


Läs mer om Todaytoo.com här:

https://www.hpinordic.se/mjukvara/todaytoo/