HPI Arbetsplatsprofil används för att kostnadseffektivt kartlägga den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön och ge ett kärnfullt resultat som är enkelt att analysera och som underlättar beslut och handling. HPI Arbetsplatsprofil kan genomföras både som screening och som samtal. HPI Arbetsplatsprofil innehåller fyra kategorier som fritt kan kombineras. Förvalt är att samtliga kategorier ingår. 


 • Psykosocial arbetsmiljö
  Den egna arbetssituationen, arbetsgruppen och den närmaste chefen.

 • Kränkande särbehandling
  Konflikter, diskriminering, mobbning och sexuella trakasserier.

 • Min fysiska arbetsmiljö
  Störande ljud, påfrestningar, ergonomiska hjälpmedel och den fysiska
  arbetsmiljön i sin helhet.

 • Risker och säkerhet
  Beredskap och anvisningar, risker för olycksfall, hot och våld.


Till varje kategori har deltagarna möjlighet att skriva kommentarer om vad som är positivt och vad som kan förbättras. Dessa kategorikommentarer kan sammanställas i statistiken.


Mer information om HPI Arbetsplatsprofil hittar du på vår hemsida https://www.hpihealth.se/metoder/arbetsplatsprofil/Genomförande av HPI Arbetsplatsprofil som webbenkät

Vi rekommenderar att deltagarna besvarar HPI Arbetsplatsprofil via Todaytoo.com både när den genomförs som screening och som samtal. Vid beställning av HPI Arbetsplatsprofil som webbenkät anger du om det är någon kategori som du önskar ta bort och om du vill aktiverar kategorikommentarer. 


För mer information om hur du beställer HPI Arbetsplatsprofil som webbenkät se https://www.hpihealth.se/support/bestallning/bestallning-av-webbenkat-via-todaytoo-com/Välj bort kategori i Plustoo

För att välja bort en eller flera kategorier när du lägger in Arbetsplatsprofilerna manuellt i Plustoo måste du gå längst ned på fliken Information på VARJE profil och klicka ur bocken för den kategori som inte ska vara med.