För att säkerställa att rätt deltagare inkluderas i statistikurvalet rekommenderar vi att man anger datumintervall för när profilerna genomfördes samt funktionen testnummer inom testdatum. Dessa inställningar görs på fliken Testnr-/datum. 


ETT URVAL

Behåll 1:an i rutan för testnummer (pil 1). Skriv in datumintervallet för när profilerna genomfördes (pil 2). Datumintervallet behöver inte vara exakt på dagen som profilerna genomfördes utan kan med fördel vara större, te x en månad åt vardera håll, så att du säkert får med alla aktuella profiler.  Klicka sedan i radioknappen Testnummer inom testdatum (pil 3). 


Detta urval innebär att samtliga deltagare på vald organisation/grupp som har genomfört en HPB under vald tidsperiod kommer att godkännas i statistikbearbetningen oavsett om det är deras första, andra, tredje profil/test osv.JÄMFÖR MED TIDIGARE TESTTILLFÄLLE

Säkerställ att kryssrutan Senaste, avseende Testnummer, är ikryssad för både Urvalskolumnen till vänster (pil 1) och kolumnen för Jämförelseurvalet till höger (pil 2). På den vänstra sidan anger du datumintervallet för när den senaste omgången med profiler genomfördes (pil 3). På den högra sidan anger du datumintervallet för när den tidigare omgången med profiler genomfördes (pil 4). OBS det senaste datumet måste fyllas i på den vänstra sidan. Klicka därefter i radioknapparna för Testnummer inom testdatum i båda kolumnerna (pil 5 ).Detta urval innebär att samtliga på vald organisation/grupp som gjort en profil/test både 2015 och 2014 kommer att bli godkända i statistikbearbetningen oavsett hur många profiler de har gjort tidigare.JÄMFÖR MED ANNAN GRUPP

Säkerställ att kryssrutan Senaste, avseende Testnummer, är ikryssad för både Urvalskolumnen till vänster (pil 1) och kolumnen för Jämförelseurvalet till höger (pil 2). Skriv in datumintervallet för när profilerna genomfördes (pil 3).  Klicka därefter i radioknapparna för Testnummer inom testdatum i båda kolumnerna (pil 4 ).