För att säkerställa att rätt deltagare inkluderas i statistikurvalet rekommenderar vi att man anger datumintervall för när profilerna genomfördes samt funktionen testnummer inom testdatum. Dessa inställningar görs på fliken Testnr-/datum. 


ETT URVAL

Behåll 1:an i rutan för testnummer (pil 1). Skriv in datumintervallet för när profilerna genomfördes (pil 2). Datumintervallet behöver inte vara exakt på dagen som profilerna genomfördes utan kan med fördel vara större, te x en månad åt vardera håll, så att du säkert får med alla aktuella profiler.  Klicka sedan i radioknappen Testnummer inom testdatum (pil 3). 


Detta urval innebär att samtliga deltagare på vald organisation/grupp som har genomfört en HPB under vald tidsperiod kommer att godkännas i statistikbearbetningen oavsett om det är deras första, andra, tredje profil/test osv.JÄMFÖR MED TIDIGARE TESTTILLFÄLLE

I vänster kolumn behåller du Senaste för Testnummer (pil 1). Skriv in datumintervallet för när profilerna genomfördes i den senaste testomgången (pil 2). Klicka i Testnummer inom testdatum (pil 3)


I höger kolumn ändrar du Testnummer från Näst senaste till Senaste (pil 4). Ange datumintervallet för när profilerna genomfördes i den äldre omgången (pil 5). Klicka i Testnummer inom testdatum (pil 6)
Detta urval innebär att samtliga på vald organisation/grupp som gjort en profil/test både 2018 och 2017 kommer att bli godkända i statistikbearbetningen oavsett hur många profiler de har gjort tidigare.JÄMFÖR MED ANNAN GRUPP

Behåll Senaste avseende testnummer (pil 1). Ange datum för när profilerna genomfördes (pil 2). Klicka i Testnummer inom Testdatum (pil 3).