För att säkerställa att rätt deltagare inkluderas i statistikurvalet rekommenderar vi att man ALLTID anger datumintervall för när testerna genomfördes samt väljer testnummer inom testdatum. Dessa inställningar görs på fliken Testnr-/datum. 


ETT URVAL

 1. Klicka i Senaste för testnummer. 
 2. Skriv in datumintervallet för när testerna genomfördes. Datumintervallet behöver inte vara exakt på dagen som testerna genomfördes utan kan med fördel vara större, te x en månad åt vardera håll, så att du säkert får med alla aktuella tester.  
 3. Välj Testnummer inom testdatum. 

Detta urval innebär att samtliga deltagare på vald organisation/grupp som har genomfört testet under vald tidsperiod kommer att godkännas i statistikbearbetningen även om de har genomfört test tidigare på samma eller annan organisation. JÄMFÖR MED TIDIGARE TESTTILLFÄLLE
Urval = Aktuell testomgång
Jämförelseurval = Jämförande testomgång

 1. I vänster kolumn (Urval) behåller du Senaste för Testnummer
 2. I höger kolumn (Jämförelseurval) ändrar du Testnummer från Näst senaste till Senaste
 3. I vänster kolumn skriver du in datumintervallet för när testerna genomfördes i den senaste testomgången
 4. I höger kolumn skriver du in datumintervallet för när testerna genomfördes i den tidigare testomgången . 
 5. Välj Testnummer inom testdatum för både urval och jämförelseurval
Detta urval inkluderar ENDAST deltagare på vald organisation/grupp som genomfört testet vid båda testtillfällena. JÄMFÖR MED ANNAN GRUPP

 1. Behåll Senaste för testnummer för både urval och jämförelseurval
 2. Skriv in datumintervallet för när testerna genomfördes. 
 3. Välj Testnummer inom Testdatum
Ovan exempel jämför ALLA på organisationen som genomfört testet under tidsperioden 2019-08-01 till 2019-10-30 med ALLA på organisationen som genomfört testet 2018-08-01 till 2018-10-30.