Jämför med annan grupp väljer du när vill jämföra två olika grupper

För att öppna statistikmenyn klickar du statistikikonen för den metod som statistikbearbetningen berör.För att göra en statistikbearbetning där du jämför du olika grupper klickar du på ikonen Jämför med annan grupp.


JÄMFÖRELSE MELLAN MOTIONÄRER OCH ICKE-MOTIONÄRER


Välj organisation

När du väljer urvalet Jämför med annan grupp visas två identiska listor med de organisationer som är inmatade i databasen.

I vårt exempel vill vi jämföra motionärer och icke-motionärer på organisationen Rutiga Kjolens Centrallager och har därför bockat i Rutiga Kjolens Centrallager i både urvalskolumnen och kolumnen för jämförelseurvalet (pil 1).

Ange datumintervall

I rutorna Testdatum fr o. m och Testdatum t.o.m. På fliken Testnr/-datum anger du under vilken tidsperiod som profilerna är genomförda (pil 2).


Klicka i radioknappen Testnummer inom testdatum i både urvalskolumnen och kolumnen för jämförelseurval (pil 3). Genom att välja Testnummer inom testdatum säkerställer du att samtliga på vald organisation som genomfört en profil den angivna tidsperioden inkluderas i urvalet oavsett hur många profiler de har gjort tidigare.


Säkerställ därefter att Kryssrutan Senaste är i bockad i både urvalskolumnen och kolumnen för jämförelseurval (pil 4). 


Definiera urvalet motionärer och icke-motionärer på fliken Frågeformulär

För att definiera urvalsgrupperna motionärer och icke-motionärer måste man gå in på fliken frågeformulär.


I vänster kolumn har vi valt ut motionärer (Urval) genom att ändra minvärdet på frågan 7 Motion/träning från en 1:a till en 3:a (pil 5) Detta innebär att för att inkluderas i denna grupp måste man ha svarat att man tränar minst 1-2 ggr/v.


I höger kolumn har vi valt icke-motionärer (Jämförelseurval) genom att ändra max värdet på frågan 7 Motion/träning från en 5:a till en 2:a (pil 6). Detta innebär att deltagare som svarat aldrig eller då och då inkluderas i denna grupp.När man gör en jämförelse med en annan grupp är det ALLTID det vänstra urvalet, i vårt fall Produktion, som är det primära urvalet och det ALLTID det högra urvalet, i vårt fall Tjänstemän, som är Jämförelseurvalet.


Förtydliga urvalen på fliken Sidinst.

För att man lättare ska kunna tolka diagrammen vi en statistikbearbetning där man jämför grupper så är det bra om man förtydliga vilket grupp som avser urval respektive jämförelseurval.På Rapporttitel kan du skriva in en övergripande rubrik som skrivs ut på samtliga diagramsidor (pil 7). På Rapportinformation kan du skriva en förklarande text kring vilken grupp som är urval respektive jämförelseurval (pil 8).


Bearbeta statistik

När du har gjort de urvalsinställningar som du önskar göra klickar du på ikonen Bearbeta. Obs! Dubbelklicka ej!När statistikbearbetningen är färdig kommer du direkt till fliken Resultat där godkända och eventuell underkända deltagare i aktuellt urval listas.I rutan Information längst till vänster (pil 9) listas information om deltagarna/profilerna som urvalen omfattar. Urval är alltid det urval som man gör i den vänstra kolumnen och jämförelseurval är det man väljer i den högra kolumnen. I detta fall är Urval motionärer och Jämförelseurval icke-motionärer.


Antal profiler godkända = Hur många profiler som statistikbearbetningen omfattar. Eftersom denna statistikbearbetning är en jämförelse mellan två olika grupper så skiljer sig deltagarantalet mellan Urval och Jämförelseurval.


Första profil = Datum för när den första profilen i det definierade urvalen (Urval & Jämförelseurval) genomfördes


Sista profil = Datum för den sista profilen i det definierade urvalen (Urval & Jämförelseurval) genomfördes


Beräknade konditionsvärden = Antal profiler som inkluderar värden från ett konditionstest på cykel (Endast HPB och KPC)


Ej beräknade konditionsvärden = Antal profiler (Endast HPB) som inte inkluderar konditionsvärden för ett konditionstest på cykel, dvs där deltagaren inte har genomfört cykeltestet men resterande data från profilen tas med i statistiken. Det man får tänka på när man gör en jämförelse mellan olika testtillfällen är att det inte behöver vara samma deltagare som avstod från att göra cykeltestet vid båda testtillfällena. I detta fall var det en deltagare som inte genomförde cykeltestet vid tillfälle ett och vid tillfälle två är det tre andra deltagare som inte har cyklat. Detta innebär att det endast är 12 av 18 deltagare som har genomfört cykeltestet vid båda tillfällena och det är deras konditionsvärden som tas med i statistiken.


I rutan Godkända deltagare (pil 10) listas de deltagare som har korrekt inmatade profiler som passar in i det definierade urvalet.


I rutan Underkända deltagare (pil 11) listas de deltagare vars profiler inte är korrekt inmatade, men även de deltagare som inte godkänns pga urvalskriteriet. Detta innebär att under Urval kommer de deltagare som har svarat då och då eller aldrig listas och under Jämförelseurval kommer de deltagare som har svarat att de tränar 1-2 ggr/v, 3-5 ggr/v eller minst 6ggr/v listas. Att dessa deltagare listas som underkände under motsatt urval är okej eftersom vi aktivt valt bort dem från det urvalet.Visa Diagram

För att komma till själva diagrammen klickar du på någon av ikonerna Visa diagram (lågupplöst) eller Visa diagram (högupplöst) som tänds upp när bearbetningen av profilerna i det definierade urvalet är färdigt. OBS! Dubbelklicka ej.